Q&A

Algemene vragen over hulpverlening

Elke hulpverlener is vrij om zijn tarief te bepalen. Sommige hulpverleners vermelden deze info op het website. Als dit niet het geval is, kan je dit steeds vragen als je een afspraak maakt.

Bij de meeste hulpverleners zal je effectief dienen te betalen vanaf het eerste gesprek. Je kan dit steeds navragen als je een eerste afspraak maakt.

Een bemiddelaar in familiezaken is een onafhankelijke derde die helpt om conflicten binnen een familiale context aan te pakken.

Voorbeelden van familiale conflicten zijn:

 • bemiddeling voor, tijdens en na de scheiding
 • ouderschapsbemiddeling
 • conflicten tussen de generaties in een familie
 • conflicten in het kader van erfenissen 
 • conflicten in familiebedrijven 
 • ...

Een familiaal bemiddelaar biedt een context aan waarbinnen de betrokkenen stap voor stap geholpen worden

 • om hun standpunten toe te lichten;
 • bezorgdheden en wensen van alle betrokkenen te verkennen;
 • oplossingen te zoeken die rekening houden met wat ieder belangrijk vindt. 

Het beroep van bemiddelaar is wettelijk erkend. Een erkend bemiddelaar heeft steeds een door de overheid vereiste opleiding gevolgd. Daardoor beschikt de bemiddelaar over de nodige juridische en psychologische kennis en vaardigheden. Daarenboven is een erkend bemiddelaar verplicht om zich constant bij te scholen.

Een erkend bemiddelaar is gebonden aan een deontologische code die oplegt om in strikte vertrouwelijkheid en onafhankelijkheid te werken.

Alleen een erkend bemiddelaar kan aan de rechtbank vragen om het bereikte akkoord te homologeren.

Alleen een erkend bemiddelaar kan optreden bij een gerechtelijke bemiddeling.

De bemiddelaars die je vindt op deze website zijn allen erkende bemiddelaars in familiezaken.

Bij een loopbaancoach kan je terecht voor loopbaanbegeleiding.

Naar aanleiding van een loopbaanvraag die je hebt, word je ondersteund bij het nemen van loopbaankeuzes en -beslissingen. 
 
Loopbaanbegeleiding moet beantwoorden aan deze vier kenmerken:

 • Loopbaanbegeleiding gebeurt op jouw eigen initiatief en vertrekt vanuit jouw behoeftes.
 • Loopbaanbegeleiding is een proces waarbij het ontdekken, versterken of ontwikkelen van je loopbaancompetenties centraal staat zodat je nu en in de toekomst je loopbaan zelf actiever kan beheren en je positie op de arbeidsmarkt kan versterken. 
 • Loopbaanbegeleiding resulteert altijd in het opstellen van een persoonlijk ontwikkelplan en heeft een impact op je inzetbaarheid en flexibiliteit op de arbeidsmarkt
 • Loopbaanbegeleiding maakt geen deel uit van een andere vorm van begeleiding, opleiding of coaching en is ook geen voorbereiding op of een sluitstuk van een andere vorm van begeleiding opleiding of coaching.

 

Een sexuoloog biedt professionele hulp bij seksuele problemen. 

Artsen kunnen hun patiënten verwijzen naar een klinisch psycholoog of klinisch orthopedagoog voor een kortdurende behandeling die grotendeels wordt terugbetaald door het ziekenfonds. Per patiënt en per jaar zijn er maximum 8 sessies vergoedbaar. Het remgeld (ongeïndexeerd) bedraagt per sessie 11 euro (zonder voorkeursregeling) of 4 euro (met voorkeursregeling.

De begeleiding omvat eerstelijnszorg en bestaat uit een reeks van enkele individuele gesprekken. Vooral de eerste sessie omvat de diagnosestelling van de psychische problemen van de patiënt. Deze sessie kan 60 minuten duren. De volgende sessies duren 45 minuten en omvatten algemene psychologische zorg, oplossingsgerichte behandeling, begeleide zelfhulp, psycho-educatie of interventies die er op gericht zijn de zelfredzaamheid te versterken. Als de patiënt een intensievere, meer langdurige begeleiding nodig heeft, kan de behandelaar ook doorverwijzen naar een andere zorgverlener (die geen eerstelijnssessies geeft en al dan niet werkt aan een voordelig tarief).

Omdat de voorwaarden van dit systeem niet ideaal zijn, kiest menig psycholoog / orthopedagoog er op vandaag voor om niet te werken binnen dit systeem.

Klik hier voor meer informatie omtrent eerstelijnspsychologie

Een bachelor in de orthopedagogie wordt ook wel eens een opvoeder genoemd. Een bachelor heeft een praktijkgerichte opleiding achter de rug waardoor ze je kunnen helpen als je hulp zoekt m.b.t. opvoedingsproblemen.

Een master in de orthopedagogiek heeft een universitaire opleiding achter de rug. Een opleiding waarbij de master zich verdiept heeft pedagogische theorieën, fenomenen en praktijken. 

 

Op onze website staan verschillende beroepsgroepen vermeld, elk met hun expertise. We geven hier wat meer informatie omtrent de verschillen tussen psychiater / psychotherapeut / psycholoog / counselor en coach.

 • Een psychiater is een dokter met minstens 12 jaar opleiding achter de rug. Deze arts is gespecialiseerd in de behandeling van psychische stoornissen. Als arts kan hij medicatie voorschrijven. Dit kunnen de andere beroepsgroepen niet doen. Soms verwijst de psychiater door naar een psychotherapeut om naast de medicatie ook een begeleiding op te starten.
 • Een psychotherapeut heeft minstens 7 jaar opleiding achter de rug, want naast een basisdiploma als bachelor of een master heeft een psychotherapeut een bijkomende 4 jarige psychotherapieopleiding gevolgd. Een psychotherapeut beschikt over ruime praktijkervaring om jou te helpen bij psychische & relationele problemen.
 • Een klinisch psycholoog heeft een 5 jarige masteropleiding achter de rug waardoor hij een brede theoretische basis heeft om psychische problemen te begeleiden.
 • Een counselor heeft minstens 5 jaar opleiding achter de rug, naast een basisdiploma als bachelor in de humane wetenschappen volgde de counselor een bijkomende 2 jarige counselorsopleiding. De counselor biedt een laagdrempelige vorm van hulp aan met als doel mensen te helpen bij het hanteren van problemen, ontwikkelen van kennis & vaardigheden, ... Een counselor focust op emoties en de dieperliggende patronen.  
 • Bij een coach is er geen minimum qua opleidingsachtergrond. Iedereen mag zich coach noemen. De coaches die je op deze website vindt voldoen wel aan minimale vereisten inzake opleiding. Bij coaching ligt de focus op wat jij wil & de doelen die je kan bereiken, bijvoorbeeld het verbeteren van een studiemethode, het vinden van de juiste job, je carrière een een duwtje in de rug geven, ... In tegenstelling tot een counselor gaat een coach minder in op de onderliggende problemen.

 

Terug