Vaak gestelde vragen

Heb ik recht op terugbetaling via de mutualiteit?

Naast de conventionering bestaat er ook een terugbetalingssysteem via de ziekenfondsen voor psychologische hulp.

Elke mutualiteit bepaalt vrij de voorwaarden en de mate van terugbetaling. Dit betekent dus dat elke mutualiteit zijn eigen regels hanteert.

In deze blog geven we een overzicht.

 

Heb ik recht op terugbetaling?

Het terugbetalingssysteem voor gezondheidszorg in België is complex.

Er zijn verschillende regelingen voor verschillende beroepsgroepen. Bij sommige hulpverleners zal de zorg zo goed als volledig terugbetaald worden, bij anderen een beetje en bij nog anderen helemaal niet.

Er zijn 2 vormen van terugbetaling. Enerzijds via het RIZIV (de zogenaamde geconventioneerde zorgverleners) en anderzijds via de mutualiteit.

 

Zie ook

Hoeveel kost een gesprek?

Ons netwerk is multidisciplinair. Dit betekent dat er verschillende beroepsgroepen terug te vinden zijn op deze website.

 

Een niet geconventioneerde hulpverlener is vrij om zijn tarief te bepalen.
Sommige hulpverleners vermelden hun tarief op deze website.
Een geconventioneerde hulpverlener volgt de officiële tarieven die vastgelegd zijn voor een welbepaalde vorm van zorg.

 

Moet ik betalen voor een 1e gesprek?

Bij de meeste hulpverleners zal je effectief dienen te betalen vanaf het eerste gesprek. Je kan dit steeds navragen als je een eerste afspraak maakt.

Wat is de RIZIV-conventie voor eerstelijns psychologische zorg?

Sinds 1 september 2021 is er een beperkte terugbetaling van eerstelijns psychologische zorg via het RIZIV. Het is beperkt omdat er onvoldoende middelen beschikbaar zijn gesteld om enerzijds alle psychologen en orthopedagogen de mogelijkheid te bieden om in dit systeem te stappen noch om anderzijds elke hulpzoekende te laten genieten van dit terugbetalingssysteem.

De overheid heeft het terugbetalingssysteem zo georganiseerd dat het netwerk vrij bepaalt wie wel / niet in aanmerking komt. Het terugbetalingssysteem is dus niet in elke regio in België hetzelfde.  

Globaal wordt er gekozen voor terugbetaling van 2 vormen van hulp:

 • De eerstelijns psychologische zorg. Deze zorg is kortdurend en draagt bij tot een algemeen psychisch welbevinden of dit te herwinnen.
 • De gespecialiseerde psychologische zorg. Deze zorg is gericht op mensen die specifiekere of meer intensieve zorg nodig hebben door ernstigere onderliggende psychische problemen.

 

Hoeveel sessies komen in aanmerking voor de eerstelijns psychologische zorg?

Het aantal sessies dat ze vergoeden per periode van 12 maanden hangt af van het soort netwerk en het soort sessie :

 • In een netwerk "Kinderen en adolescenten (tot en met 23 jaar)” worden er maximum 10 individuele sessies OF maximum 8 groepssessies terugbetaald
 • In een netwerk ”Volwassenen (vanaf 15 jaar)” worden er maximum 8 individuele sessies OF maximum 5 groepssessies terugbetaald.

 

Hoeveel sessies komen in aanmerking voor de gespecialiseerde zorg?

Het aantal sessies dat we vergoeden per periode van 12 maanden hangt af van het soort netwerk en het soort sessie:

 • In een netwerk "Kinderen en adolescenten (tot en met 23 jaar)” worden er gemiddeld 10 individuele sessies en maximum 20 sessies OF maximum 15 groepssessies terugbetaald
 • In een netwerk ”Volwassenen (vanaf 15 jaar)” worden er gemiddeld 8 individuele sessies en maximum 20 sessies OF maximum 12 groepssessies terugbetaald.

 

Hoe krijg je toegang tot deze zorg?

Eerstelijnspsychologische zorg is direct toegankelijk. Er is dus geen voorschrift van bijvoorbeeld de huisarts nodig. 

Om de terugbetaling te verkrijgen, moet je naar een klinisch psycholoog of orthopedagoog gaan die deze conventie met het RIZIV heeft ondertekend.

Je kan via onze website checken wie van onze experten deze overeenkomst heeft ondertekend.

 

Hoeveel moet je betalen?

De ziekteverzekering neemt het grootste deel van de prijs per sessie voor zijn rekening, onmiddellijk via het systeem van de derdebetaler. 

Je betaalt zelf:

 • voor individuele sessies: 11 euro per sessie
  Als je recht hebt op een verhoogde tegemoetkoming, betaal je 4 euro.
 • voor groepssessies betaal je 2,5 euro per sessie

 

De eerste individuele sessie is altijd gratis.

Wat is het verschil tussen geconventioneerde en niet-geconventioneerde hulpverleners?

Een geconventioneerd zorgverlener rekent de tarieven aan die officieel bepaald zijn door het RIZIV. 

Een niet-geconventioneerd zorgverlener volgt de officiële tarieven niet en bepaalt vrij zijn tarief.

Een deels-geconventioneerde zorgverlener past de officiële tarieven toe voor een gedeelte van zijn aanbod en voor een ander deel niet.

 

Niet elk beroep valt onder de categorie ‘zorgverlener’ en daarom kan niet elke hulpverlener geconventioneerd zijn.

 

Zorgverleners zoals artsen, vroedkundigen, kinesitherapeuten, verpleegkundigen, ergotherapeuten, diëtisten, logopedist, klinisch psychologen en klinisch orthopedagogen kunnen zich laten conventioneren.

 

Dit conventioneringssysteem is niet van toepassing voor het merendeel van de beroepen die je op onze website kan terugvinden: advocaat, bachelor in de gezinswetenschappen, orthopedagogisch consulent, psychologisch consulent maatschappelijk assistent, coach, counselor, familiaal bemiddelaar, gegradueerde in de orthopedagogie, loopbaancoach, criminoloog, master in de gerontologie, master in de gezondheidsbevordering, master in de pedagogisch wetenschappen, master in de rechten, orthomoleculair voedingsdeskundige, psychotherapeuten, seksuologen, sociaal cultureel werkers en sociaal bemiddelaars.

 

Het al of niet geconventioneerd zijn, zegt niets over de kwaliteit van hulp die geboden wordt. Het zegt alleen iets over de prijs die je zal betalen.

 

TIP
Durf vooraf vragen of de hulpverlener geconventioneerd is.
Zo vermijd je onaangename situaties bij de afrekening.

 

Heb ik recht op terugbetaling via de mutualiteit?

Naast de conventionering bestaat er ook een terugbetalingssysteem via de ziekenfondsen voor psychologische hulp.

Elke mutualiteit bepaalt vrij de voorwaarden en de mate van terugbetaling. Dit betekent dus dat elke mutualiteit zijn eigen regels hanteert.

In deze blog geven we een overzicht.

 

Heb ik recht op terugbetaling?

Het terugbetalingssysteem voor gezondheidszorg in België is complex.

Er zijn verschillende regelingen voor verschillende beroepsgroepen. Bij sommige hulpverleners zal de zorg zo goed als volledig terugbetaald worden, bij anderen een beetje en bij nog anderen helemaal niet.

Er zijn 2 vormen van terugbetaling. Enerzijds via het RIZIV (de zogenaamde geconventioneerde zorgverleners) en anderzijds via de mutualiteit.

 

Zie ook

Hoeveel kost een gesprek?

Ons netwerk is multidisciplinair. Dit betekent dat er verschillende beroepsgroepen terug te vinden zijn op deze website.

 

Een niet geconventioneerde hulpverlener is vrij om zijn tarief te bepalen.
Sommige hulpverleners vermelden hun tarief op deze website.
Een geconventioneerde hulpverlener volgt de officiële tarieven die vastgelegd zijn voor een welbepaalde vorm van zorg.

 

Moet ik betalen voor een 1e gesprek?

Bij de meeste hulpverleners zal je effectief dienen te betalen vanaf het eerste gesprek. Je kan dit steeds navragen als je een eerste afspraak maakt.

Wat is de RIZIV-conventie voor eerstelijns psychologische zorg?

Sinds 1 september 2021 is er een beperkte terugbetaling van eerstelijns psychologische zorg via het RIZIV. Het is beperkt omdat er onvoldoende middelen beschikbaar zijn gesteld om enerzijds alle psychologen en orthopedagogen de mogelijkheid te bieden om in dit systeem te stappen noch om anderzijds elke hulpzoekende te laten genieten van dit terugbetalingssysteem.

De overheid heeft het terugbetalingssysteem zo georganiseerd dat het netwerk vrij bepaalt wie wel / niet in aanmerking komt. Het terugbetalingssysteem is dus niet in elke regio in België hetzelfde.  

Globaal wordt er gekozen voor terugbetaling van 2 vormen van hulp:

 • De eerstelijns psychologische zorg. Deze zorg is kortdurend en draagt bij tot een algemeen psychisch welbevinden of dit te herwinnen.
 • De gespecialiseerde psychologische zorg. Deze zorg is gericht op mensen die specifiekere of meer intensieve zorg nodig hebben door ernstigere onderliggende psychische problemen.

 

Hoeveel sessies komen in aanmerking voor de eerstelijns psychologische zorg?

Het aantal sessies dat ze vergoeden per periode van 12 maanden hangt af van het soort netwerk en het soort sessie :

 • In een netwerk "Kinderen en adolescenten (tot en met 23 jaar)” worden er maximum 10 individuele sessies OF maximum 8 groepssessies terugbetaald
 • In een netwerk ”Volwassenen (vanaf 15 jaar)” worden er maximum 8 individuele sessies OF maximum 5 groepssessies terugbetaald.

 

Hoeveel sessies komen in aanmerking voor de gespecialiseerde zorg?

Het aantal sessies dat we vergoeden per periode van 12 maanden hangt af van het soort netwerk en het soort sessie:

 • In een netwerk "Kinderen en adolescenten (tot en met 23 jaar)” worden er gemiddeld 10 individuele sessies en maximum 20 sessies OF maximum 15 groepssessies terugbetaald
 • In een netwerk ”Volwassenen (vanaf 15 jaar)” worden er gemiddeld 8 individuele sessies en maximum 20 sessies OF maximum 12 groepssessies terugbetaald.

 

Hoe krijg je toegang tot deze zorg?

Eerstelijnspsychologische zorg is direct toegankelijk. Er is dus geen voorschrift van bijvoorbeeld de huisarts nodig. 

Om de terugbetaling te verkrijgen, moet je naar een klinisch psycholoog of orthopedagoog gaan die deze conventie met het RIZIV heeft ondertekend.

Je kan via onze website checken wie van onze experten deze overeenkomst heeft ondertekend.

 

Hoeveel moet je betalen?

De ziekteverzekering neemt het grootste deel van de prijs per sessie voor zijn rekening, onmiddellijk via het systeem van de derdebetaler. 

Je betaalt zelf:

 • voor individuele sessies: 11 euro per sessie
  Als je recht hebt op een verhoogde tegemoetkoming, betaal je 4 euro.
 • voor groepssessies betaal je 2,5 euro per sessie

 

De eerste individuele sessie is altijd gratis.

Wat is het verschil tussen geconventioneerde en niet-geconventioneerde hulpverleners?

Een geconventioneerd zorgverlener rekent de tarieven aan die officieel bepaald zijn door het RIZIV. 

Een niet-geconventioneerd zorgverlener volgt de officiële tarieven niet en bepaalt vrij zijn tarief.

Een deels-geconventioneerde zorgverlener past de officiële tarieven toe voor een gedeelte van zijn aanbod en voor een ander deel niet.

 

Niet elk beroep valt onder de categorie ‘zorgverlener’ en daarom kan niet elke hulpverlener geconventioneerd zijn.

 

Zorgverleners zoals artsen, vroedkundigen, kinesitherapeuten, verpleegkundigen, ergotherapeuten, diëtisten, logopedist, klinisch psychologen en klinisch orthopedagogen kunnen zich laten conventioneren.

 

Dit conventioneringssysteem is niet van toepassing voor het merendeel van de beroepen die je op onze website kan terugvinden: advocaat, bachelor in de gezinswetenschappen, orthopedagogisch consulent, psychologisch consulent maatschappelijk assistent, coach, counselor, familiaal bemiddelaar, gegradueerde in de orthopedagogie, loopbaancoach, criminoloog, master in de gerontologie, master in de gezondheidsbevordering, master in de pedagogisch wetenschappen, master in de rechten, orthomoleculair voedingsdeskundige, psychotherapeuten, seksuologen, sociaal cultureel werkers en sociaal bemiddelaars.

 

Het al of niet geconventioneerd zijn, zegt niets over de kwaliteit van hulp die geboden wordt. Het zegt alleen iets over de prijs die je zal betalen.

 

TIP
Durf vooraf vragen of de hulpverlener geconventioneerd is.
Zo vermijd je onaangename situaties bij de afrekening.

 

Om jou beter van dienst te zijn, maakt deze website gebruik van cookies. Als je verder surft op deze website ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.