Vaak gestelde vragen

Heb ik recht op terugbetaling via de mutualiteit?

Naast de conventionering bestaat er ook een terugbetalingssysteem via de ziekenfondsen voor psychologische hulp.

Elke mutualiteit bepaalt vrij de voorwaarden en de mate van terugbetaling. Dit betekent dus dat elke mutualiteit zijn eigen regels hanteert.

 

Welke vorm van psychologische hulp wordt terugbetaald via de mutualiteit?

 

Naam mutualiteit

 Terugbetaling psycholoog

Terugbetaling orthopedagoog

Terugbetaling psychotherapeut

Andere

CM

Ja

Ja

Ja, indien voldaan aan de erkenningsvoorwaarden van de FOD

***

Neutraal ziekenfonds Vlaanderen

Ja

Ja

Neen

seksuoloog

Solidaris Vlaanderen

Ja

Ja

Ja mits aangesloten bij beroepsvereniging

***

Solidaris Brabant

Ja

Neen

Neen

***

Liberale mutualiteit

Ja

Ja

Ja, indien erkend door de landsbond van de LM

***

Helan (vroegere OZ en partena)

Ja

Ja

Ja, mits aangesloten bij beroepsvereniging

***

 

Hoeveel wordt er terugbetaald via de mutualiteit?

 

Naam mutualiteit

Terugbetaling voor kinderen

Terugbetaling voor volwassenen

 

Neutraal ziekenfonds Vlaanderen

 

10 euro per consultatie (max. 10 consultaties/kalenderjaar)

10 euro per consultatie (max. 10 consultaties/kalenderjaar)

CM

50 % terugbetaald met een max. van 30 euro.

75 % terugbetaald voor leden met  verhoogde tegemoetkoming met een max. van 45 euro. 

Ieder CM-lid krijgt max. 24 tegemoetkomingen per leven.

Er wordt slechts één zitting per dag terugbetaald. 

 

50 % terugbetaald met een max. van 10 euro.

75 % terugbetaald voor leden met verhoogde tegemoetkoming  met een max. van 15 euro. 

Ieder CM-lid krijgt max. 24 tegemoetkomingen per leven.

Er wordt slechts één zitting per dag terugbetaald. 

 

Solidaris Vlaanderen

 

50 % terugbetaling tot 20 euro per consultatie voor maximaal 12 consultaties per jaar.

30 euro wanneer je recht hebt op verhoogde tegemoetkoming

 

50 % terugbetaling tot 10 euro per consultatie voor maximaal 12 consultaties per jaar.

15 euro wanneer je recht hebt op verhoogde tegemoetkoming

 

Solidaris Brabant (vroegere FSMB - Socialistische mutualiteit Brabant)

 

20 euro per zitting bij een psycholoog, beperkt tot 8 zittingen per kalenderjaar

 

Onbeperkt aantal terugbetalingen van 20 euro per sessie in de medische centra César De Paepe

 

20 euro per zitting bij een psycholoog, beperkt tot 8 zittingen per kalenderjaar

 

Onbeperkt aantal terugbetalingen van 20 euro per sessie in de medische centra César De Paepe

Liberale mutualiteit

20 euro voor 6 sessies bij een psycholoog of psychotherapeut per kalenderjaar (max. 120 euro). 

 

60% van de kostprijs tot max.120 euro bij cursus mindfullness.

 

Bij combinatie van psychotherapie en mindfulness blijft  de tussenkomst 120 euro per kalenderjaar.

 

De sessies mogen in groepsverband zijn.

10 euro per sessie bij een psycholoog of psychotherapeut.

 

60% van de kostprijs van een cursus mindfulness.

 

Bij combinatie van psychotherapie en mindfulness blijft  de tussenkomst 60 euro per kalenderjaar.

 

Je krijgt nooit meer terug dan je zelf hebt betaald.

 

Helan

10 euro per sessie voor maximum 12 sessies per jaar.

10 euro per sessie voor maximum 12 sessies per jaar.

 

Formulieren

 

Nog vragen?

Heb je hierover nog vragen, contacteer ons dan via info@ikzoekhulp.be

Heb ik recht op terugbetaling?

Het terugbetalingssysteem voor gezondheidszorg in België is complex.

Er zijn verschillende regelingen voor verschillende beroepsgroepen. Bij sommige hulpverleners zal de zorg zo goed als volledig terugbetaald worden, bij anderen een beetje en bij nog anderen helemaal niet.

Er zijn 2 vormen van terugbetaling. Enerzijds via het RIZIV (de zogenaamde geconventioneerde zorgverleners) en anderzijds via de mutualiteit.

 

Zie ook

Hoeveel kost een gesprek?

Ons netwerk is multidisciplinair. Dit betekent dat er verschillende beroepsgroepen terug te vinden zijn op deze website.

 

Een niet geconventioneerde hulpverlener is vrij om zijn tarief te bepalen.
Sommige hulpverleners vermelden hun tarief op deze website.
Een geconventioneerde hulpverlener volgt de officiële tarieven die vastgelegd zijn voor een welbepaalde vorm van zorg.

 

Moet ik betalen voor een 1e gesprek?

Bij de meeste hulpverleners zal je effectief dienen te betalen vanaf het eerste gesprek. Je kan dit steeds navragen als je een eerste afspraak maakt.

Wat is de RIZIV-conventie voor eerstelijns psychologische zorg?

Sinds 1 september 2021 is er een beperkte terugbetaling van eerstelijns psychologische zorg via het RIZIV. Het is beperkt omdat er onvoldoende middelen beschikbaar zijn gesteld om enerzijds alle psychologen en orthopedagogen de mogelijkheid te bieden om in dit systeem te stappen noch om anderzijds elke hulpzoekende te laten genieten van dit terugbetalingssysteem.

De overheid heeft het terugbetalingssysteem zo georganiseerd dat het netwerk vrij bepaalt wie wel / niet in aanmerking komt. Het terugbetalingssysteem is dus niet in elke regio in België hetzelfde.  

Globaal wordt er gekozen voor terugbetaling van 2 vormen van hulp:

  • De eerstelijns psychologische zorg. Deze zorg is kortdurend en draagt bij tot een algemeen psychisch welbevinden of dit te herwinnen.
  • De gespecialiseerde psychologische zorg. Deze zorg is gericht op mensen die specifiekere of meer intensieve zorg nodig hebben door ernstigere onderliggende psychische problemen.

 

Hoeveel sessies komen in aanmerking voor de eerstelijns psychologische zorg?

Het aantal sessies dat ze vergoeden per periode van 12 maanden hangt af van het soort netwerk en het soort sessie :

  • In een netwerk "Kinderen en adolescenten (tot en met 23 jaar)” worden er maximum 10 individuele sessies OF maximum 8 groepssessies terugbetaald
  • In een netwerk ”Volwassenen (vanaf 15 jaar)” worden er maximum 8 individuele sessies OF maximum 5 groepssessies terugbetaald.

 

Hoeveel sessies komen in aanmerking voor de gespecialiseerde zorg?

Het aantal sessies dat we vergoeden per periode van 12 maanden hangt af van het soort netwerk en het soort sessie:

  • In een netwerk "Kinderen en adolescenten (tot en met 23 jaar)” worden er gemiddeld 10 individuele sessies en maximum 20 sessies OF maximum 15 groepssessies terugbetaald
  • In een netwerk ”Volwassenen (vanaf 15 jaar)” worden er gemiddeld 8 individuele sessies en maximum 20 sessies OF maximum 12 groepssessies terugbetaald.

 

Hoe krijg je toegang tot deze zorg?

Eerstelijnspsychologische zorg is direct toegankelijk. Er is dus geen voorschrift van bijvoorbeeld de huisarts nodig. 

Om de terugbetaling te verkrijgen, moet je naar een klinisch psycholoog of orthopedagoog gaan die deze conventie met het RIZIV heeft ondertekend.

Je kan via onze website checken wie van onze experten deze overeenkomst heeft ondertekend.

 

Hoeveel moet je betalen?

De ziekteverzekering neemt het grootste deel van de prijs per sessie voor zijn rekening, onmiddellijk via het systeem van de derdebetaler. 

Je betaalt zelf:

  • voor individuele sessies: 11 euro per sessie
    Als je recht hebt op een verhoogde tegemoetkoming, betaal je 4 euro.
  • voor groepssessies betaal je 2,5 euro per sessie

 

De eerste individuele sessie is altijd gratis.

Wat is het verschil tussen geconventioneerde en niet-geconventioneerde hulpverleners?

Een geconventioneerd zorgverlener rekent de tarieven aan die officieel bepaald zijn door het RIZIV. 

Een niet-geconventioneerd zorgverlener volgt de officiële tarieven niet en bepaalt vrij zijn tarief.

Een deels-geconventioneerde zorgverlener past de officiële tarieven toe voor een gedeelte van zijn aanbod en voor een ander deel niet.

 

Niet elk beroep valt onder de categorie ‘zorgverlener’ en daarom kan niet elke hulpverlener geconventioneerd zijn.

 

Zorgverleners zoals artsen, vroedkundigen, kinesitherapeuten, verpleegkundigen, ergotherapeuten, diëtisten, logopedist, klinisch psychologen en klinisch orthopedagogen kunnen zich laten conventioneren.

 

Dit conventioneringssysteem is niet van toepassing voor het merendeel van de beroepen die je op onze website kan terugvinden: advocaat, bachelor in de gezinswetenschappen, orthopedagogisch consulent, psychologisch consulent maatschappelijk assistent, coach, counselor, familiaal bemiddelaar, gegradueerde in de orthopedagogie, loopbaancoach, criminoloog, master in de gerontologie, master in de gezondheidsbevordering, master in de pedagogisch wetenschappen, master in de rechten, orthomoleculair voedingsdeskundige, psychotherapeuten, seksuologen, sociaal cultureel werkers en sociaal bemiddelaars.

 

Het al of niet geconventioneerd zijn, zegt niets over de kwaliteit van hulp die geboden wordt. Het zegt alleen iets over de prijs die je zal betalen.

 

TIP
Durf vooraf vragen of de hulpverlener geconventioneerd is.
Zo vermijd je onaangename situaties bij de afrekening.

 

Heb ik recht op terugbetaling via de mutualiteit?

Naast de conventionering bestaat er ook een terugbetalingssysteem via de ziekenfondsen voor psychologische hulp.

Elke mutualiteit bepaalt vrij de voorwaarden en de mate van terugbetaling. Dit betekent dus dat elke mutualiteit zijn eigen regels hanteert.

 

Welke vorm van psychologische hulp wordt terugbetaald via de mutualiteit?

 

Naam mutualiteit

 Terugbetaling psycholoog

Terugbetaling orthopedagoog

Terugbetaling psychotherapeut

Andere

CM

Ja

Ja

Ja, indien voldaan aan de erkenningsvoorwaarden van de FOD

***

Neutraal ziekenfonds Vlaanderen

Ja

Ja

Neen

seksuoloog

Solidaris Vlaanderen

Ja

Ja

Ja mits aangesloten bij beroepsvereniging

***

Solidaris Brabant

Ja

Neen

Neen

***

Liberale mutualiteit

Ja

Ja

Ja, indien erkend door de landsbond van de LM

***

Helan (vroegere OZ en partena)

Ja

Ja

Ja, mits aangesloten bij beroepsvereniging

***

 

Hoeveel wordt er terugbetaald via de mutualiteit?

 

Naam mutualiteit

Terugbetaling voor kinderen

Terugbetaling voor volwassenen

 

Neutraal ziekenfonds Vlaanderen

 

10 euro per consultatie (max. 10 consultaties/kalenderjaar)

10 euro per consultatie (max. 10 consultaties/kalenderjaar)

CM

50 % terugbetaald met een max. van 30 euro.

75 % terugbetaald voor leden met  verhoogde tegemoetkoming met een max. van 45 euro. 

Ieder CM-lid krijgt max. 24 tegemoetkomingen per leven.

Er wordt slechts één zitting per dag terugbetaald. 

 

50 % terugbetaald met een max. van 10 euro.

75 % terugbetaald voor leden met verhoogde tegemoetkoming  met een max. van 15 euro. 

Ieder CM-lid krijgt max. 24 tegemoetkomingen per leven.

Er wordt slechts één zitting per dag terugbetaald. 

 

Solidaris Vlaanderen

 

50 % terugbetaling tot 20 euro per consultatie voor maximaal 12 consultaties per jaar.

30 euro wanneer je recht hebt op verhoogde tegemoetkoming

 

50 % terugbetaling tot 10 euro per consultatie voor maximaal 12 consultaties per jaar.

15 euro wanneer je recht hebt op verhoogde tegemoetkoming

 

Solidaris Brabant (vroegere FSMB - Socialistische mutualiteit Brabant)

 

20 euro per zitting bij een psycholoog, beperkt tot 8 zittingen per kalenderjaar

 

Onbeperkt aantal terugbetalingen van 20 euro per sessie in de medische centra César De Paepe

 

20 euro per zitting bij een psycholoog, beperkt tot 8 zittingen per kalenderjaar

 

Onbeperkt aantal terugbetalingen van 20 euro per sessie in de medische centra César De Paepe

Liberale mutualiteit

20 euro voor 6 sessies bij een psycholoog of psychotherapeut per kalenderjaar (max. 120 euro). 

 

60% van de kostprijs tot max.120 euro bij cursus mindfullness.

 

Bij combinatie van psychotherapie en mindfulness blijft  de tussenkomst 120 euro per kalenderjaar.

 

De sessies mogen in groepsverband zijn.

10 euro per sessie bij een psycholoog of psychotherapeut.

 

60% van de kostprijs van een cursus mindfulness.

 

Bij combinatie van psychotherapie en mindfulness blijft  de tussenkomst 60 euro per kalenderjaar.

 

Je krijgt nooit meer terug dan je zelf hebt betaald.

 

Helan

10 euro per sessie voor maximum 12 sessies per jaar.

10 euro per sessie voor maximum 12 sessies per jaar.

 

Formulieren

 

Nog vragen?

Heb je hierover nog vragen, contacteer ons dan via info@ikzoekhulp.be

Heb ik recht op terugbetaling?

Het terugbetalingssysteem voor gezondheidszorg in België is complex.

Er zijn verschillende regelingen voor verschillende beroepsgroepen. Bij sommige hulpverleners zal de zorg zo goed als volledig terugbetaald worden, bij anderen een beetje en bij nog anderen helemaal niet.

Er zijn 2 vormen van terugbetaling. Enerzijds via het RIZIV (de zogenaamde geconventioneerde zorgverleners) en anderzijds via de mutualiteit.

 

Zie ook

Hoeveel kost een gesprek?

Ons netwerk is multidisciplinair. Dit betekent dat er verschillende beroepsgroepen terug te vinden zijn op deze website.

 

Een niet geconventioneerde hulpverlener is vrij om zijn tarief te bepalen.
Sommige hulpverleners vermelden hun tarief op deze website.
Een geconventioneerde hulpverlener volgt de officiële tarieven die vastgelegd zijn voor een welbepaalde vorm van zorg.

 

Moet ik betalen voor een 1e gesprek?

Bij de meeste hulpverleners zal je effectief dienen te betalen vanaf het eerste gesprek. Je kan dit steeds navragen als je een eerste afspraak maakt.

Wat is de RIZIV-conventie voor eerstelijns psychologische zorg?

Sinds 1 september 2021 is er een beperkte terugbetaling van eerstelijns psychologische zorg via het RIZIV. Het is beperkt omdat er onvoldoende middelen beschikbaar zijn gesteld om enerzijds alle psychologen en orthopedagogen de mogelijkheid te bieden om in dit systeem te stappen noch om anderzijds elke hulpzoekende te laten genieten van dit terugbetalingssysteem.

De overheid heeft het terugbetalingssysteem zo georganiseerd dat het netwerk vrij bepaalt wie wel / niet in aanmerking komt. Het terugbetalingssysteem is dus niet in elke regio in België hetzelfde.  

Globaal wordt er gekozen voor terugbetaling van 2 vormen van hulp:

  • De eerstelijns psychologische zorg. Deze zorg is kortdurend en draagt bij tot een algemeen psychisch welbevinden of dit te herwinnen.
  • De gespecialiseerde psychologische zorg. Deze zorg is gericht op mensen die specifiekere of meer intensieve zorg nodig hebben door ernstigere onderliggende psychische problemen.

 

Hoeveel sessies komen in aanmerking voor de eerstelijns psychologische zorg?

Het aantal sessies dat ze vergoeden per periode van 12 maanden hangt af van het soort netwerk en het soort sessie :

  • In een netwerk "Kinderen en adolescenten (tot en met 23 jaar)” worden er maximum 10 individuele sessies OF maximum 8 groepssessies terugbetaald
  • In een netwerk ”Volwassenen (vanaf 15 jaar)” worden er maximum 8 individuele sessies OF maximum 5 groepssessies terugbetaald.

 

Hoeveel sessies komen in aanmerking voor de gespecialiseerde zorg?

Het aantal sessies dat we vergoeden per periode van 12 maanden hangt af van het soort netwerk en het soort sessie:

  • In een netwerk "Kinderen en adolescenten (tot en met 23 jaar)” worden er gemiddeld 10 individuele sessies en maximum 20 sessies OF maximum 15 groepssessies terugbetaald
  • In een netwerk ”Volwassenen (vanaf 15 jaar)” worden er gemiddeld 8 individuele sessies en maximum 20 sessies OF maximum 12 groepssessies terugbetaald.

 

Hoe krijg je toegang tot deze zorg?

Eerstelijnspsychologische zorg is direct toegankelijk. Er is dus geen voorschrift van bijvoorbeeld de huisarts nodig. 

Om de terugbetaling te verkrijgen, moet je naar een klinisch psycholoog of orthopedagoog gaan die deze conventie met het RIZIV heeft ondertekend.

Je kan via onze website checken wie van onze experten deze overeenkomst heeft ondertekend.

 

Hoeveel moet je betalen?

De ziekteverzekering neemt het grootste deel van de prijs per sessie voor zijn rekening, onmiddellijk via het systeem van de derdebetaler. 

Je betaalt zelf:

  • voor individuele sessies: 11 euro per sessie
    Als je recht hebt op een verhoogde tegemoetkoming, betaal je 4 euro.
  • voor groepssessies betaal je 2,5 euro per sessie

 

De eerste individuele sessie is altijd gratis.

Wat is het verschil tussen geconventioneerde en niet-geconventioneerde hulpverleners?

Een geconventioneerd zorgverlener rekent de tarieven aan die officieel bepaald zijn door het RIZIV. 

Een niet-geconventioneerd zorgverlener volgt de officiële tarieven niet en bepaalt vrij zijn tarief.

Een deels-geconventioneerde zorgverlener past de officiële tarieven toe voor een gedeelte van zijn aanbod en voor een ander deel niet.

 

Niet elk beroep valt onder de categorie ‘zorgverlener’ en daarom kan niet elke hulpverlener geconventioneerd zijn.

 

Zorgverleners zoals artsen, vroedkundigen, kinesitherapeuten, verpleegkundigen, ergotherapeuten, diëtisten, logopedist, klinisch psychologen en klinisch orthopedagogen kunnen zich laten conventioneren.

 

Dit conventioneringssysteem is niet van toepassing voor het merendeel van de beroepen die je op onze website kan terugvinden: advocaat, bachelor in de gezinswetenschappen, orthopedagogisch consulent, psychologisch consulent maatschappelijk assistent, coach, counselor, familiaal bemiddelaar, gegradueerde in de orthopedagogie, loopbaancoach, criminoloog, master in de gerontologie, master in de gezondheidsbevordering, master in de pedagogisch wetenschappen, master in de rechten, orthomoleculair voedingsdeskundige, psychotherapeuten, seksuologen, sociaal cultureel werkers en sociaal bemiddelaars.

 

Het al of niet geconventioneerd zijn, zegt niets over de kwaliteit van hulp die geboden wordt. Het zegt alleen iets over de prijs die je zal betalen.

 

TIP
Durf vooraf vragen of de hulpverlener geconventioneerd is.
Zo vermijd je onaangename situaties bij de afrekening.

 

Om jou beter van dienst te zijn, maakt deze website gebruik van cookies. Als je verder surft op deze website ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.