vind een hulpverlener

Aurélie Bovyn

Groepspraktijk De Balansvogel

 • Pierre D'Hauwerstraat 18
 • 9600 Ronse
Contacteer Aurélie Bovyn

Afspraken vinden plaats

 • Bij mij in de praktijk
 • Online
  Onlinegesprekken zijn mogelijk in overleg.

Beroep(en):

psychologisch consulent, psychotherapeut

Doelgroep(en):

0 - 3 jaar, 4 - 6 jaar, 7 - 12 jaar, 13 - 18 jaar, 18 - 25 jaar, 26 - 65 jaar, +65 jaar

Voorstelling van Aurélie Bovyn

Mijn naam is Aurélie Bovyn. Enkele jaren na mijn basisopleiding ‘Bachelor in de Toegepaste Psychologie – Psychologisch Consulent’ (IPSOC, Kortrijk), volgde ik een vierjarige specialisatieopleiding tot 'Experiëntieel integratief psychotherapeut voor kinderen, jongeren en hun context' aan de Faculteit voor Mens en Samenleving (2014, Turnhout). Naast voortdurende bijscholingen in het werken met kinderen en jongeren en hun gezin specialiseerde ik mij ook in het geven van groepstrainingen voor kinderen en jongeren gericht op het versterken van de sociale en emotionele weerbaarheid via ervaringsgericht leren door bewegen en spel. Ik baseer mij hiervoor o.a. op de methode ‘Ho, tot hier en niet verder…!’ (Jooske Kool). Dit is een integratieve en ontwikkelingsgerichte benadering voor zowel kinderen met internaliserende problemen als externaliseerde gedragsmoeilijkheden.

Ik deed ervaring op binnen de geestelijke gezondheidszorg (CGG Menen, CGG Oudenaarde) en algemeen welzijnswerk (CAW Oudenaarde). Ik werk deeltijds als psychotherapeut voor kinderen, jongeren en hun gezin binnen het Centrum voor Ambulante Revalidatie Ter Eecken (Oudenaarde, 2008 - Heden) van waaruit ik een ruime ervaring heb opgebouwd in het diagnostisch en therapeutisch werken met kinderen met leer-, gedrags- en ontwikkelingsstoornissen en hun context. Sinds enkele jaren werk ik tevens als zelfstandig kinderpsychotherapeut in een groepspraktijk (2011 – heden).
In 2018 richtte ik de multidisciplinaire groepspraktijk De Balansvogel te Ronse op.

Ikzelf richt mij voornamelijk naar kinderen en jongeren met emotionele problemen, sociale moeilijkheden, psychosomatische klachten en gedragsproblemen. Ik werk hierbij ontwikkelingsgericht en steeds op het tempo van het kind. De innerlijke belevingswereld van het kind staat voorop tijdens de therapie. Vanuit de vraag en bezorgdheden van de ouders en/of het kind of de jongere start ik altijd met een verkennende fase. Deze kan onder andere bestaan uit een intakegesprek met de ouders (en kind of jongere), het opvragen van informatie bij derden (verwijzer, school, CLB, … mits toestemming van de cliënt), gedragsvragenlijsten voor ouders en eventueel de school en een individueel belevingsonderzoek bij het kind. In het adviesgesprek met de ouders worden mijn bevindingen en de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind besproken om van daaruit samen tot een therapievoorstel te komen. Dit kan onder andere bestaan uit individuele spel- of gesprekstherapie voor het kind of de jongere, ouderbegeleiding, gezinsgesprekken, ouder-kind-therapie, … Hierbij wordt steeds rekening gehouden met de leeftijd en de ontwikkeling van het kind, de aard van de problematiek en de vraag en verwachtingen van de ouders, kind of jongere. De ouders worden steeds betrokken in het therapeutisch proces van hun kind. Ik werk ook nauw samen met mijn collega’s volwassenentherapeuten in de groepspraktijk.

U kan bij ons in Groepspraktijk De Balansvogel ook terecht voor diagnostisch onderzoek. Dit gebeurt steeds in team. Wij gebruiken hiervoor gestandaardiseerde en genormeerde (neuropsychologische) testen en vragenlijsten. Wij werken vanuit een holistische visie waarbij we de persoon in zijn geheel bekijken en alle facetten in rekening proberen te brengen. Wij trachten steeds een sterkte-zwakte profiel op te maken bij het kaart brengen van bijv. de cognitieve mogelijkheden (intelligentie), aandachtsmogelijkheden en andere executieve functies zoals geheugen, planning en organiseren, cognitieve flexibiliteit, responsinhibitie, centrale coherentie, enzovoort.
Een diagnostisch onderzoek kan zowel op doorverwijzing (van een arts, CLB, school, logopedist, …) als op eigen initiatief. Elk onderzoek gebeurt op maat van de individuele vraag en in overleg met de cliënt en/of verwijzer. Afhankelijk van de vraagstelling kan een diagnostisch onderzoek één tot meerdere sessies in beslag nemen. Na afloop ontvangt u een uitgebreide verslaggeving met alle testresultaten en observatiegegevens per onderdeel. Bij een vraag naar eventuele diagnosestelling werken wij nauw samen met (door u gekozen) kinderneurologen en kinderpsychiaters.

Ik ben lid van de beroepsverenigingen BPC en VVCEPC.

Je kan met volgende vragen/klachten bij Aurélie Bovyn

ADHD / ADD, adoptie, angst, assertiviteitsproblemen, autisme, automutilatie (zelfbeschadiging), bedplassen, bewust alleenstaand moederschap, bindingsangst, boosheid, bore-out / burn-out, communicatieproblemen, concentratieproblemen, conflicten, depressie, dwangstoornis, eenzaamheid, emotionele problemen, faalangst, familiale moeilijkheden, gedragsproblemen, gezinsproblemen, grenzen stellen, hechtingsproblemen, hoogbegaafdheid, hooggevoeligheid, huilbaby, hyperventilatie, identiteitsproblemen, impulsbeheersing, innerlijke conflicten, kindermishandeling, laag zelfbeeld, leerstoornissen, lichamelijke klachten, nachtmerries, nieuw samengestelde gezinnen / plusouderschap, opvoedingsproblemen, ouder worden, ouderschap na scheiding, paniekaanvallen, perfectionisme, pesten, pleegzorg, posttraumatische stress (PTSS), psychiatrische problemen, psychosomatische problemen, rouw en verlies, scheiding, schoolmoe, slaapproblemen, sociale vaardigheidsproblemen, stressklachten, studieproblemen, trauma, verdriet, verlatingsangst, vermoeidheid, verwerking kindertijd, weinig zelfvertrouwen, zelfmoordgedachten, zelfzorg

Aanbod:

 • belevingsonderzoek bij kinderen
 • gezinsbegeleiding / gezinstherapie
 • individuele begeleiding / individuele therapie
 • oudertraining
 • psychodiagnostic
 • relaxatietherapie
 • speltherapie

Aurélie Bovyn kan je helpen in volgende talen

Nederlands

Tarieven:

Oudergesprek/begeleiding: 60€
Individuele therapie kind (45 min): 50 €/sessie
Individuele therapie volwassene (60 min): 60€
Intelligentie-onderzoek (afname + uitgebreid verslag): 200€
Intelligentie-onderzoek ifv. Logopedie (afname + cijfermatig verslag): 140€
Aandachtsonderzoek (incl. uitgebreid verslag): 200€
Neuropsychologisch onderzoek (geheugen, planning, … afname + verslag): 200€
Sociaal-communicatief belevingsonderzoek (afname + verslag): 200€
Oudergesprek / Uitgebreide ontwikkelingsanamnese 120€
Klas- of thuisobservatie 120€

Terugbetaling:

Beschikt deze hulpverlener over een RIZIV nummer? nee
Terugbetaling Riziv voor kinderen? nee
Terugbetaling Riziv voor volwassenen? nee
Terugbetaling ziekenfonds voor kinderen? ja
Terugbetaling ziekenfonds voor volwassenen? ja

Wachtlijst?

Nee

Bachelor opleidingen

 • Bachelor Toegepaste Psychologie | Katho Kortrijk | 2006

Psychotherapie opleiding(en)

 • Cliëntgerichte psychotherapie | Faculteit Mens en Samenleving | 2014

Langdurige bijscholingen (>24u)

 • Jaartraining Psychosociale weerbaarheidstraining "Ho, tot hier en niet verder...!" (Jooske Kool) 12 dagen | Stichting Uit Eigen Beweging | 2017-2018

Kortdurige bijscholingen (<=24u)

 • Basistraining Trauma-informed Practice (Ybe Casteleyn) 12u | Online | Sept 2022
 • Sandplay als therapeutisch middel (Labyrint, Leen Maveau) 12u | Labyrint, Tielt | November 2022
 • EuREKA - Train de trainer (Emotieregulatie, Taaike Debeuf, Marie-lotte Van Beveren) | SIG, Destelbergen | Oktober 2022
 • Narratieve Story Stem Technieken: verhalen als vensters op de belevingswereld van kinderen (Femke Parmentier, Srefanie Hesemans) 18u | Rino Vlaanderen, Leuven | jan/febr/maart 2023
 • Emotion-Focused Family Therapy (S. Mayman, K. Henderson) 18u | Focus on Emotion (Antwerpen) | 23-25 maart 2023
 • Advanced Emotion-Focused Family Therapy (S. Mayman, K. Henderson) 6u | Focus on Emotion (Antwerpen) | 27 maart 2023
 • Verdiepingsmodule Sandplay als therapeutisch middel (Labyrint, Leen Maveau) 12u | Labyrint, Tielt | jan-april 2023
 • Attachment Based Family Therapy (ABFT Level 1) 24u | KU Leuven | 22-23/05 en 15-16/06 2023
 • ACT bij kinderen: help kinderen om met meer veerkracht in het leven te staan | SIG Gijzegem | 12 juli 2023

Lid van volgende beroepsverenigingen:

 • Vlaamse Vereniging voor Cliëntgericht-Experiëntiële Psychotherapie en Counseling

Activiteiten georganiseerd door deze hulpverlener

Talentenworkshop voor kinderen: Speuren naar talent
Krachtkompas voor Kinderen: Ontdek Jouw Pad naar Weerbaarheid

Neem contact op met Aurélie Bovyn

Ligging

Heb je hulp nodig in jouw zoektocht naar hulp?
Contacteer ons dan via info@ikzoekhulp.be

Om jou beter van dienst te zijn, maakt deze website gebruik van cookies. Als je verder surft op deze website ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.