Terugbetaling van psychologische zorg

In deze blog zetten we de mogelijkheden inzake terugbetaling van psychologische zorg op een rijtje.

 

Op vandaag zijn er 2 systemen van terugbetaling.

Enerzijds is er de - weliswaar - beperkte tegemoetkoming via de mutualiteiten en anderzijds is er de tegemoetkoming via het RIZIV.

1. Tegemoetkoming via mutualiteiten

Wat de mutualiteiten betreft heeft elke mutualiteit zijn eigen regeling. Hierna geven we je een overzicht.

Als je beroep doet op 1 van de hierna genoemde hulpverleners kom je in aanmerking voor een tegemoetkoming via CM:

 • een klinisch psycholoog met FOD-visumnummer;
 • een klinisch orthopedagoog met FOD-visumnummer;
 • een psychotherapeut die voldoet aan de erkenningsvoorwaarden van de FOD;
 • een klinisch seksuoloog erkend door Vlaamse Vereniging voor Seksuologie (VVS);
 • een klinisch psycholoog die beschikt over een Europees Certificaat voor Klinisch Psychologen (Europsy); 
 • een psychotherapeut die beschikt over een Europees Certificaat voor Psychotherapeuten (ECP).

 

De tegemoetkoming bedraagt:

 • Voor kinderen en jongeren:
  • per gesprek wordt 50 procent van het betaalde honorarium terugbetaald, met een maximum van 30 euro.
  • Leden met verhoogde tegemoetkoming krijgen per sessie 75 procent van het honorarium terugbetaald, met een maximum van 45 euro. 
  • Ook volledig digitale trajecten komen in aanmerking voor de tegemoetkoming.
  • Als CM-lid kan je rekenen op maximaal 24 tegemoetkomingen per leven
 • Voor volwassenen:
  • per sessie betaalt CM 10 euro terug.
  • Leden met verhoogde tegemoetkoming krijgen per zitting 15 euro.
  • Ook volledig digitale trajecten komen in aanmerking voor de tegemoetkoming.
  • Als CM-lid kan je rekenen op maximaal 24 tegemoetkomingen per leven

 

Meer details via deze link

Als je beroep doet op 1 van de hierna genoemde hulpverleners kom je in aanmerking voor een tegemoetkoming via Neutraal Ziekenfons Vlaanderen:

 • Een psycholoog aangesloten bij de psychologencommissie
 • Een klinisch psycholoog die beschikt over een visumnummer van de FOD Volksgezondheid
 • Een klinisch orthopedagoog die beschikt over een visumnummer van de FOD Volksgezondheid
 • Een seksuoloog aangesloten bij de Vlaamse Vereniging voor Seksuologie
 • Een verstrekker in het bezit van een masterdiploma orthopedagogie of psychologie

 

De tegemoetkoming bedraagt:

 • 10 euro per sessie
 • maximum van 10 sessies per jaar

 

Meer details via deze link

Als je beroep doet op 1 van de hierna genoemde hulpverleners kom je in aanmerking voor een tegemoetkoming via Solidaris Vlaanderen:

 • De begeleiding gebeurt bij een psychotherapeut/psycholoog/orthopedagoog die lid is van een door het ziekenfonds erkende beroepsvereniging of beschikt over een visum afgeleverd door de FOD Volksgezondheid. 
 • Deze beroepsverenigingen zijn erkend door ons ziekenfonds:
  • Belgische Federatie van Psychologen (BFP)
  • Vlaamse Vereniging voor Gedragstherapie (VVGT)
  • Vlaamse Vereniging voor Klinisch Psychologen (VVKP)
  • Vlaamse Vereniging voor Psychoanalytische Therapie (VVPT)
  • Nederlandse Vlaamse Associatie voor Gestalttherapie en Gestalttheorie (NVAGT)
  • Belgische Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie en Systeemcounseling (BVRGS)
  • Vlaamse Vereniging voor Therapeuten in de Interactionele Vormgeving (VVTIV)
  • Vlaamse Vereniging voor Clientgericht-Experiëntiële Psychotherapie en Counseling (VVCEPC)
  • Belgisch-Nederlandse Vereniging voor Integratieve Psychologie (BNVIP)
  • European Association for Psychotherapy (EAP)
  • Belgische Vereniging voor Psychotherapie (BVP)
  • Vlaamse Vereniging van Deskundigen in de Oplossingsgerichte Cognitieve en Systemische Therapie, Opvoedkunde en Coaching (VVDO)
  • Vlaamse Vereniging van Orthopedagogen (VVO)
  • Gezelschap voor Psychoanalyse en Psychotherapie (GPP)
  • Psychologencommissie (COMPSY)
  • Vlaamse Vereniging voor Seksuologie (VVS)

 

De tegemoetkoming bedraagt:

 • Voor kinderen en jongeren
  • 50% per sessie met een maximum van 20 euro per sessie
  • of 30 euro als je recht hebt op verhoogde tegemoetkoming) 
  • maximum van 12 sessies per jaar
 • Voor volwassenen
  • 10 euro per sessie
  • 15 euro als je recht hebt op verhoogde tegemoetkoming) 
  • maximum van 12 sessies per jaar

 

Meer details via deze link

Als je beroep doet op een psycholoog kom je in aanmerking voor een tegemoetkoming via Solidaris Brabant.

De tegemoetkoming bedraagt: 

 • 20 euro per zitting
 • maximum 8 zittingen per kalenderjaar 

 

Meer details via deze link

Als je beroep doet op 1 van de hierna genoemde hulpverleners kom je in aanmerking voor een tegemoetkoming via de Liberale Mutualiteit:

 

De tegemoetkoming bedraagt

 • Voor kinderen en jongeren 
  • 20 euro voor maximum 6 sessies 
  • Je krijgt maximum 120 euro als je kind een cursus mindfulness volgt. Het bedrag dat we geven is gelijk aan 60% van de kostprijs. Als de cursus bijvoorbeeld 200 euro kost dan krijg je 60% van het bedrag en dat is 120 euro. Als de cursus meer kost, blijft het bedrag 120 euro.
  • Je kan ook de psychotherapie en mindfulness combineren. Het totale bedrag blijft 120 euro per kalenderjaar.
  • De sessies kunnen ook in groepsverband zijn.
 • Voor volwassenen 
  • 20 euro per sessie
  • Je krijgt een tussenkomst van 60% van de kostprijs van een cursus mindfulness.
  • Je kunt beide vormen van therapie (psychologische begeleiding en mindfulness) combineren, maar de tussenkomst bedraagt nooit meer dan 120 euro per kalenderjaar. Je krijgt nooit meer terug dan je zelf hebt betaald.

Als je beroep doet op 1 van de hierna genoemde hulpverleners kom je in aanmerking voor een tegemoetkoming via Helan:

 • erkend psycholoog
 • erkend orthopedagoog
 • een psychotherapeut die aangesloten is bij een beroepsvereniging.

 

De tegemoetkoming bedraagt 

 • 10 euro per sessie  
 • maximum 12 sessies per jaar,
 • zowel voor kinderen, jongeren als volwassenen.

Als je beroep doet op 1 van de hierna genoemde hulpverleners kom je in aanmerking voor een tegemoetkoming via HR rail (voor medewerkers van de NMBS):

 • psycholoog
 • orthopedagoog

 

De tegemoetkoming bedraagt

 • 20 euro per sessie 
 • maximum van 20 sessies per kalenderjaar voor min 18 jarigen
 • maximum 15 sessies per kalenderjaar voor +18 jarigen.

 

2. Tegemoetkoming via het RIZIV

Sinds september 2021 bestaat er - naast de tegemoetkoming via de mutualiteit - voor een beperkte groep hulpzoekenden bij een beperkte groep hulpverleners ook de mogelijkheid om via de wettelijke ziekteverzekering (het RIZIV) een tegemoetkoming te ontvangen voor psychologische zorg. Er wordt hierbij gebruik gemaakt van het derdebetalerssysteem waardoor je zelf enkel het remgeld dient te betalen.

 

VOOR WIE?

Iedereen die hulp nodig heeft naar aanleiding van psychologische problemen kan zich aanmelden. Je hebt géén doorverwijzing nodig van je huisarts.

 

Maar niet iedereen kan effectief beroep doen op dit systeem. De individuele sessies dienen begeleid te worden door een klinisch psycholoog of klinisch orthopedagoog die aangesloten is bij een netwerk voor geestelijke gezondheidszorg dat de conventie met het RIZIV heeft ondertekend. Voor groepssessies kan de psycholoog of orthopedagoog samenwerken met andere zorg- of hulpverleners die verbonden zijn aan het netwerk.

 

Het aanbod wordt georganiseerd volgens 2 leeftijdscategorieën:

 • netwerken "kinderen en adolescenten" (tot en met 23 jaar)
 • netwerken "volwassenen" (vanaf 15 jaar).

Deze leeftijdscategorieën overlappen elkaar om te zorgen voor een passend aanbod voor mensen van 15 tot en met 23 jaar, die dus hun zorgnetwerk (jeugd of volwassen) kunnen kiezen naargelang van de aard van hun behoeften.

AANBOD?

Er zijn 2 types zorg:

 • Eerstelijns psychologische zorg zijn kortdurende en/of weinig intensieve psychologische interventies die bijdragen tot een algemeen psychisch welbevinden of die ertoe bijdragen het psychisch welbevinden te herwinnen
 • Gespecialiseerde psychologische zorg is gericht op mensen die specifiekere of meer intensieve zorg nodig hebben door ernstigere onderliggende psychische problemen.

 

HOE KAN JE DEZE VORM VAN HULP VINDEN?

Je kan op 3 manieren een geconventioneerde psycholoog / orthopedagoog vinden:

 • Neem contact op met het netwerk geestelijke gezondheidszorg uit jouw buurt om te weten bij welke zorgverleners je terecht kan
 • Of klik op deze link van het RIZIV.
 • Je kan ook via deze link zien wie er op op onze website ikzoekhulp.be geconventioneerd is voor hulp aan kinderen en via deze link voor volwassenen.

 

Via onze activiteitenkalender kan je het groepsaanbod van onze leden terugvinden.

 

WAT KOST HET?

 • Voor individuele gesprekken betaal je
  • 0 euro voor het 1e gesprek
  • 11 euro vanaf het 2e gesprek (of 4 euro als je recht hebt op de verhoogde tegemoetkoming)
 • Voor groepssessies betaal je 2,50 euro

 

Het aantal sessies dat het RIZIV vergoedt per periode van 12 maanden hangt af van het soort netwerk en het soort sessie :

 • In een netwerk "Kinderen en adolescenten (tot en met 23 jaar)”
  • Maximum 10 individuele sessies
   OF
  • Maximum 8 groepssessies
 • In een netwerk ”Volwassenen (vanaf 15 jaar)”
  • Maximum 8 individuele sessies
    OF
  • Maximum 5 groepssessies

 

VOOR DE VOLLEDIGHEID

Als je recht hebt op een tegemoetkoming via het RIZIV heb je geen recht op de tegemoetkoming via de mutualiteit zoals beschreven in punt 1.

 

Als je zelf naar een hulpverlener gaat die niet is aangesloten bij een netwerk geestelijke gezondheidszorg, maak je geen aanspraak op deze terugbetaling.

Deze blog is geschreven door Sonja Delbeecke. Ze heeft sinds 2005 een eigen praktijk als psychotherapeute / bemiddelaar in familiezaken & is beheerder van ikzoekhulp.be. Daarnaast is ze zaakvoerder van Konnektit en ondersteunt ze hulpverleners zowel op inhoudelijk vlak als op vlak van ondernemen. 

 

© 2023 – Sonja Delbeecke - alle rechten voorbehouden

 

Wil je onze volgende blogs graag rechtstreeks in je mailbox?

Vul dan hieronder jouw gegevens in en ontvang onze nieuwsbrief.

 

Delen op

Om jou beter van dienst te zijn, maakt deze website gebruik van cookies. Als je verder surft op deze website ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.