Emotieregulatie met DGT, dialectische gedragstherapie

12.09.2024 - 19.09.2024 - 26.09.2024 - 03.10.2024 - 10.10.2024

Inhoud:

DGT (Dialectische gedragstherapie) helpt als je last hebt van volgende klachten:

overweldigd worden door emoties, stemmingsschommelingen, moeilijkheden met
emotieregulatie, gevoelens van agressie, verlatingsangst, gevoelens van leegte, paranoïde
gedachten, zelfbeschadigend gedrag, suïcidaliteit, dissociatie, destabiliserende gevolgen in
je dagelijks leven na trauma.

DGT is meer een doe-therapie dan een praat-therapie. Je gaat aan de slag met je cognities
(hoe jouw gedachten werken), met emotieregulatie, impulsbeheersing en met je
interpersoonlijke relaties.

De dialectiek van DGT gaat over een goede balans vinden tussen enerzijds acceptatie van
de hindernissen en uitdagingen die het leven met zich meebrengt en daarop beter kunnen
meedeinen, en anderzijds verandering door situaties op te lossen maar ook verandering van
de manier waarop je met moeilijke situaties omgaat en hoe jij je daarbij voelt.
Met de vaardigheden die je met DGT leert wordt je leven fijner.

Hoe ziet het volledige DGT-programma eruit?

Het programma is gebaseerd op de Dialectische Gedragstherapie en werkboeken
van Marsha Linehan.

Intake (verplicht)
Tijdens een individueel gesprek bekijken we of het groepstraject goed aansluit bij jouw noden.
Het kan zijn dat een individueel traject meer past bij jou.

Vaardighedentraining bestaande uit vier modules
Elke module bestaat uit vijf sessies in groep van telkens drie uur.

Aan de hand van psycho-educatie krijg je onderbouwde uitleg zodat je leert waar het om gaat.
Je krijgt diverse praktische tools waarmee je de samenhang tussen je emoties en je gedrag
onderzoekt. En je leert veel verschillende vaardigheden hanteren waardoor je minder last
hebt van emotionele klachten.

Thuis oefenen
Tussen de groepssessies ga je thuis aan de slag met opdrachten om je de vaardigheden
eigen te maken. Zo verwerf je gaandeweg meer controle over je emoties en je gedrag.

Vind meer veerkracht en levenskwaliteit!


Wat houden de vier vaardigheidstrainingmodules in?

Module 1 Biosociale theorie + mindfulness-vaardigheden (verplichte module)

     Biosociale theorie
Er is een mogelijke samenhang tussen jouw persoonlijke eigenheid of jouw levensgeschiedenis
en de manier waarop jij op situaties reageert. Misschien is er ook een verband met een
niet-validerende houding vanuit je omgeving. Dat kan ertoe geleid hebben dat je onvoldoende
vaardigheden verworven hebt om je gevoelens en emoties te begrijpen, ze te verdragen of
ermee om te gaan. Tijdens het DGT-traject verwerf je die vaardigheden. Ook het mogelijke
verband met traumatische stress en de impact daarvan op emotieregulatie komt aan bod.

Je krijgt de eerste sessie al tools mee die je zal gebruiken tijdens het DGT-traject en waar je al
meteen mee aan de slag kan.

     Mindfulness
Het leven kan overweldigend zijn. Met specifieke oefeningen leer je anders in het leven te
staan. Je leert je gedachten en emoties op een passende afstand zetten. Je kunt dan beter
kiezen hoe je met situaties omgaat of erop reageert zodanig dat jij je er beter bij voelt.
Mindfulness heeft ook een positief effect op je zelfbeeld.


De volgende drie modules kun je pas volgen nadat je de eerste module hebt gevolgd. Je leert
er namelijk tools en vaardigheden die je nodig hebt voor de volgende modules.

Module 2 Emotieregulatie-vaardigheden
Je leert de functie en werking van je emoties begrijpen. Je leert hoe je minder belast kunt
worden door jouw emoties. Je krijgt ook manieren aangereikt om je emotionele reacties te
veranderen waar nodig of je emoties te verdragen waar het niet anders kan. Door meer
positieve emoties te leren ervaren krijg je een algemeen fijner gevoel over je leven.

Module 3 Frustratietolerantie-vaardigheden
Je leert omgaan met frustraties bij moeilijke situaties of crisissen aan de hand van
verschillende bruikbare technieken. Door middel van betere copingstrategieën zul je je vrijer
voelen. Met acceptatie-vaardigheden leer je omgaan met onverwachte situaties, die zich vaak
in het leven voordoen.

Module 4 Intermenselijke effectiviteit
Je leert hoe je op een effectieve manier kunt bereiken wat jij nodig hebt en hoe je fijne relaties
met anderen kunt opbouwen of behouden, met minder spanningen en conflicten. Weliswaar
met respect voor jezelf en jouw waarden. Je leert ook destructieve relaties stop te zetten.

We werken in een klein groepje van maximum 6 personen. Plaatsen zijn dus beperkt.

Kostprijs
Intake 75 euro
Een module beslaat vijf sessies en kost 395 euro - inclusief werkmateriaal. Je schrijft in per module.

Terugbetaling mutualiteit
De meeste mutualiteiten betalen 10 à 20 euro terug per sessie.


Verminder je emotioneel lijden en leid een tevreden leven.

Waar:

De Veelsprong
Bloksheule 5
9968 Bassevelde

Wanneer:

  • 12.09.2024 | 14.00u - 17.00u
  • 19.09.2024 | 14.00u - 17.00u
  • 26.09.2024 | 14.00u - 17.00u
  • 03.10.2024 | 14.00u - 17.00u
  • 10.10.2024 | 14.00u - 17.00u

Kostprijs:

395,00 €

Hoe inschrijven:

  www.deveelsprong.be

Docent:

Miriam De Rycke is integratief psychotherapeut en traumatherapeut.

Thema's:

omgaan met stress, relaties, sociale vaardigheden, trauma

Organisatie:

Deze activiteit wordt aangeboden door Miriam De Rycke
Bekijk het profiel van Miriam De Rycke
Binnenkort
23.06.2024
Online begeleide meditatiesessies in groep
Ann Van Hecke
27.06.2024
Online begeleide meditatiesessies in groep
Ann Van Hecke
30.06.2024
Dansdag heartbeat/ de kracht van liefde, verbinding en vreugde
Anne Geerts
30.06.2024
Online begeleide meditatiesessies in groep
Ann Van Hecke

Om jou beter van dienst te zijn, maakt deze website gebruik van cookies. Als je verder surft op deze website ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.